Επισκευή Υπολογιστών – Pc Windows Service

Αναβάθμιση, επισκευή, βελτιστοποίηση, format, εκκαθάριση ιών,
επαναφορά λειτουργικού συστήματος, εγκατάσταση windows

Εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό έρχεται στο χώρο σας κάνει διάγνωση της βλάβης 
κι αν είναι δυνατό επισκευάζει επιτόπου με το μικρότερο κόστος της αγοράς!!!
Αν δεν είναι δυνατή η άμεση επισκευή μεταφέρουμε τη συσκευή στο εργαστήριο μας , σας ενημερώνουμε για το κόστος και μόλις αυτή επισκευαστεί την επιστρέφουμε σε σας .
 

Εγκατάσταση Η/Υ και περιφερειακών.
Την εγκατάσταση του υπολογιστή και των περιφερειακών (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι)
Έναρξη λειτουργίας και ρύθμιση λειτουργικού συστήματος
Εγκατάσταση – τοποθέτηση οδηγών και προγραμμάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του μηχανήματος
Έλεγχο και επίδειξη καλής λειτουργίας
Αναβάθμιση Η/Υ. 
Την αναβάθμιση ως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Την τοποθέτηση των υλικών αναβάθμισης  ( μνήμη κάρτα γραφικών τροφοδοτικό κτλ.)
Εγκατάσταση – τοποθέτηση οδηγών και προγραμμάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του μηχανήματος
Έλεγχο και επίδειξη καλής λειτουργίας
*Στο κόστος της υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών και των εφαρμογών που μπορεί να χρειαστούν.
Επίσης δεν περιλαμβάνεται το κόστος πρόσθετων εργασιών – υπηρεσιών που μπορεί να χρειαστούν.
Εγκατάσταση ADSL internet.
Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του ADSL Router
Τη παραμετροποίηση του email (MS Outlook Express)
Την επίδειξη του Microsoft Internet Explorer και Microsoft Outlook Express
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας είναι να βρίσκεται στην κατοχή σας σύνδεση Internet.
Τεχνικός έλεγχος Η/Υ.
Την υποστήριξη των πληροφοριακών σας συστημάτων, το αργότερο την επόμενη ημέρα.
Τον εντοπισμό του προβλήματος
Την αντικατάσταση του προβληματικού υλικού
Την αποκατάσταση της βλάβης
Τον έλεγχο καλής λειτουργίας
Εγκατάσταση Windows.
Την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος στον Η/Υ σας
Την Εγκατάσταση – τοποθέτηση οδηγών (drivers) και προγραμμάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Η/Υ.
Έλεγχο και επίδειξη καλής λειτουργίας.
*Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας είναι να βρίσκεται στην κατοχή σας το CD με το λειτουργικό σύστημα.
Μελέτη δομημένης καλωδίωσης.
Την επιτόπια παρουσία και μελέτη των χώρων που θα γίνει η δομημένη καλωδίωση.
Την αποτύπωση σε σκαρίφημα των οδεύσεων των καλωδιώσεων.
Την κατάρτιση λίστας υλικών (ενεργών και παθητικών) που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της καλωδίωσης.
*Η τιμή αποτελεί προϊόν συμφωνίας με τον πελάτη και εξαρτάται απο τον χώρο και την πολυπλοκότητα του δικτύου.
Μελέτη συστήματος ασύρματης δικτύωσης.
Την επιτόπια παρουσία και μελέτη των χώρων που θα γίνει η μελέτη του συστήματος ασύρματης δικτύωσης.
Την αποτύπωση σε σκαρίφημα των σημείων τοποθέτησης των κεραιών, δρομολογητή (Routers) και όλων των στοιχείων.
Την κατάρτιση λίστας υλικών (ενεργών και παθητικών) που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της ασύρματης δικτύωσης.
*Η τιμή αποτελεί προϊόν συμφωνίας με τον πελάτη και εξαρτάται απο τον χώρο και την πολυπλοκότητα του δικτύου.
Κατασκευή ιστοσελίδων για μικρές επιχειρήσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς 
Περιλαμβάνει: φωτογραφίες ,κείμενα, μακέτες, φόρμες επικοινωνίας, προώθηση σε μηχανές αναζήτησης.


 


Site Map Report This Site